PREMIUM Lokaliften Basis Service Overeenkomst

Onderhoud: wat doet PREMIUM Lokaliften om mijn installaties in stand te houden?

U bent op zoek naar personen die:

✔ naar u luisteren en relevante informatie tijdig met u communiceren,
✔ de rol van het verticaal transport bij uw dagelijkse activiteiten begrijpen en het functioneren ervan willen ondersteunen en verbeteren,
✔ met u willen samenwerken om uw doelstellingen te realiseren.

Deze personen werken bij PREMIUM Lokaliften. Om uw wensen goed ik kaart te brengen hanteert PREMIUM Lokaliften een modulair contract type.

Interesse in de mogelijkheden?

Wij denken graag met u mee

PREMIUM Lokaliften Basis Service Overeenkomst:

Goed Gedegen Onderhoud:

Vast aantal onderhoudsbeurten per lift per jaar inspecteren, schoonmaken, smeren, afstellen van alle technische onderdelen, o.a.:

✔ de componenten in de machinekamer;
✔ de componenten in de schacht, kooi en put;
✔ de veiligheidscomponenten.
✔ Leveren en gebruiken van smeer- en reinigingsmiddelen.

Nul-meting en Nul-beurt

Vaststellen van de technische status en het op PREMIUM Lokaliften
kwaliteitsniveau brengen van de installatie.

Storingsafhandeling:

Helpdesk 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar.
Afhandelen van storingen op basis van nacalculatie.

Reparatiewerkzaamheden

Uitvoeren op basis van nacalculatie of goedgekeurde offertes

Advies:

Adviseren over eventuele reparatie- of moderniseringswerkzaamheden

In aanvulling op PREMIUM Lokaliften Basis Service Overeenkomst
kunt u kiezen uit volgende diensten:

Storingsafhandeling:

✔ Afkopen risico kleine reparaties en technische storingen;
✔ Afkopen risico onjuist gebruik, externe oorzaken en vandalisme.

Verplichte periodieke Veiligheidskeuringen:

Assistentie door PREMIUM Lokaliften Service monteur aan de
keurende instantie inbegrepen;
✔ Volledige keuringskosten inbegrepen (beheer, kosten keurende instantie en assistentie).

Advies:

Jaarlijks aangepaste meer-jaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Spreek- en luistersysteem:

Omprogrammeren van het huidige analoge spreek-/luistersysteem (bij een vrijprogrammeerbare unit);

✔ Leveren en installeren van een vrij programmeerbaar spreek-/luistersysteem via een vaste lijn;
✔ Leveren en installeren van een vrij programmeerbaar spreek-/luistersysteem via GSM;
✔ Verzorgen van een GSM abonnement.